„Kasprowicz” Lotha w Składzie

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza wydało książkę pod tytułem „Kasprowicz. Szkice o życiu i twórczości”. Publikacja autorstwa Romana Lotha została przygotowana w ramach projektu „Wydanie oraz promocja książki Romana Lotha „Jan Kasprowicz. Szkice o życiu i twórczości”.

Skład Kulturalny z radosna dumą promuje ksiażkę u siebie!

sztaluga3

Loth-Kasprowicz

Roman Loth

loth-belka-1