Czytnik: Wojciech Kuczok

SPOTKANIE Z WOJCIECHEM KUCZOKIEM

Poniedziałek 24 kwietnia 2017 | godz. 18.00 | Trzecia Scena | Teatr Nowy (ul. Dąbrowskiego 5, Poznań)

W drugim kwietniowym CZYTNIKU: autor GNOJU i wystawianej na Dużej Scenie AMBONY LUDU wraca do Teatru Nowego z kolejną opowieścią, którą zaprezentujemy Państwu w formie czytania. CZARNA to opublikowana w serii historia Jeremiego, uwikłanego w pozamałżeńską relację z kobietą, która kocha za bardzo, oraz konsekwencji, jakie ów zakazany i burzliwy romans wywoła w niewielkiej społeczności. To również znakomity pretekst do rozmowy o pisaniu herstory i history, a także o tym, że delirio amoroso, ów szczególny rodzaj miłosnej gorączki, może się zdarzyć każdemu.

W książki spotkanie tradycyjnie zaopatrza Skład Kulturalny!

czarna

CZYTNIK pod tym hasłem w Teatrze Nowym w Poznaniu odbywają się spotkania z literaturą powieścią, opowiadaniem, dramatem, reportażem, poezją jej twórcami, znawcami i wielbicielami, uzupełnione wybornymi aktorskimi interpretacjami najgłośniejszych tekstów ostatnich lat.

czytnik