Poezja naStanie: Wojciech Kass

Skład Kulturalny Jeżyce serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Poezja naStanie, w środę 9 listopada 2016 roku o godzinie 18:30 w Poznaniu przy ulicy Szamarzewskiego 4/6. Tym razem naszym gościem będzie WOJCIECH KASS a rozmawiać będziemy o jego najnowszej książce poetyckiej Pocałuj światło (Iskry 2016), która jest wyborem jego wierszy. Zapraszamy serdecznie!

„Jeżeli poetycka dojrzałość a zarazem poetyckie mistrzostwo przejawiają się w:
wyrazistym lokowaniu siebie w literackiej tradycji, swobodnym i funkcjonalnym posługiwaniu się różnymi miarami, krojami wiersza, zmysłową otwartością na świat, która sąsiaduje z bolesną świadomością naszej ludzkiej kondycji, umiejętności powiedzenia o tym, co najtrudniej pochwytne i wyrażalne, nieustannym pragnieniu przekraczania tego, co znam i kim jestem, aby iść dalej… to w poezji Wojciecha Kassa już to wszystko jest”
.
Grzegorz Kociuba

Kass 89 okl ok:Makieta 1

Wojciech Kass, ur. w 1964 roku w Gdyni. Poeta, eseista, redaktor, juror konkursów poetyckich. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim.W 1997 osiadł na Mazurach, gdzie z żoną Jagienką opiekuje się Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz PEN CLUBU. Został uhonorowany nagrodą Nowej Okolicy Poetów za dorobek poetycki. Jest członkiem redakcji Toposu. Autor kilkunastu tomików wierszy.
Do zobaczenia w pełnym składzie!

Kass

Poezja naStanie pomyślana jest jako autorski cykl spotkań z twórcami w księgarni Skład Kulturalny Jeżyce. Dzięki nim chcemy przybliżyć poznańskiej publiczności twórców różnych temperamentów i taktyk pisarskich, przymykając oko na sztywne klasyfikacje gatunkowe. W projekcie tym chodzi o stworzenie atmosfery sprzyjającej twórczemu myśleniu, pobudzenie ciekawości literatury (naj)piękn(iejsz)ej – nawet, jeśli niełatwej – i podejmowanie prób rozumienia poezji jako niezbywalnego elementu codzienności.
To, że ona „nastanie” nie jest ani bałwochwalczą prognozą, ani wizją apokaliptyczną; w Składzie Kulturalnym poezja jest na stanie, co znaczy, że pozostaje do naszej – tak, nas wszystkich! – dyspozycji. Będziemy podawać jej rękę i brać się z nią za bary; właśnie po to, by rzeczywiście była, skoro już jest.