Poezja naStanie: Marek Czuku

Skład Kulturalny Jeżyce serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Poezja naStanie, 5 października o godzinie 18.30, przy ulicy Szamarzewskiego 4/6. Tym razem naszym gościem będzie Marek Czuku, autor m.in. tomiku Igły i szpilki (FORMA, 2016).
UWAGA! Po raz pierwszy czytaniu wierszy towarzyszyć będą niespodzianki wokalno-muzyczne w wykonaniu Jolanty Ciecharowskiej oraz Romualda Andrzejewskiego.

igly i szpilki - okładka

Marek Czuku – poeta, krytyk literacki, publicysta, z wykształcenia fizyk i polonista (Uniwersytet Łódzki). Autor dwunastu zbiorów wierszy, ostanio wydał Igły i szpilki (2016). Pisze też małą prozę, recenzje, szkice, felietony i piosenki. Stypendysta MKiDN. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Łodzi.
Marek-Czuku

Jolanta Ciecharowska – zajmuje się malarstwem, rysunkiem, płaskorzeźbą i grafiką. Śpiewa oraz komponuje muzykę do swoich wierszy oraz innych poetów. Jest instruktorem teatru z doświadczeniem w pisaniu scenariuszy i reżyserowaniu przedstawień. Współpracowała przy tworzeniu płyty „Quatro Vientos” (obok R. Andrzejewskiego – autora i kompozytora oraz K. Globisza – narratora). Wydała tom poezji Obcym wstęp wzbroniony. Mieszka w Poznaniu.
jolanta ciecharowska

Romuald Andrzejewski – poznański muzyk, pianista, kompozytor, aranżer. Wykształcenie muzyczne odebrał u prof. Ireny Marczykowskiej, zakończone uzyskaniem dyplomu z wynikiem celującym w klasie fortepianu. Akompaniował m.in. Urszuli Sipińskiej, Andrzejowi Dąbrowskiemu, Tadeuszowi Woźniakowi, Michałowi Bajorowi, Grażynie Łobaszewskiej. Pracując jako muzyk studyjny na instrumentach klawiszowych, nagrał ok. 70 sztuk teatralnych, komponował również muzykę do spektakli teatralnych. Nagrywał dla Telewizji Polskiej (koncerty, spektakle) i wytwórni płytowych (kolędy, muzyka ilustracyjna, bajki).
romualdandrzejewski

Poezja naStanie pomyślana jest jako autorski cykl spotkań z twórcami w księgarni Skład Kulturalny Jeżyce. Dzięki nim chcemy przybliżyć poznańskiej publiczności twórców różnych temperamentów i taktyk pisarskich, przymykając oko na sztywne klasyfikacje gatunkowe. W projekcie tym chodzi o stworzenie atmosfery sprzyjającej twórczemu myśleniu, pobudzenie ciekawości literatury (naj)piękn(iejsz)ej – nawet, jeśli niełatwej – i podejmowanie prób rozumienia poezji jako niezbywalnego elementu codzienności.
To, że ona „nastanie” nie jest ani bałwochwalczą prognozą, ani wizją apokaliptyczną; w Składzie Kulturalnym poezja jest na stanie, co znaczy, że pozostaje do naszej – tak, nas wszystkich! – dyspozycji. Będziemy podawać jej rękę i brać się z nią za bary; właśnie po to, by rzeczywiście była, skoro już jest.