Poezja naStanie – Katarzyna Fetlińska

Skład Kulturalny Jeżyce serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Poezja naStanie, 16 marca o godzinie 18:30, przy ulicy Szamarzewskiego 4/6. Tym razem naszym gościem będzie Katarzyna Fetlińska, a rozmawiać będziemy o jej najnowszej książce poetyckiej – Sekstaśmy.
prowadzenie: Joanna Żabnicka

Fetlińska

Katarzyna Fetlińska – ur. 1991 w Ciechanowie. W 2011 roku została laureatką projektu „Połów. Poetyckie debiuty”. Autorka tomów poetyckich Glossolalia (2012) oraz Sekstaśmy (2015), wydanych nakładem Biura Literackiego. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim.

Poezja naStanie pomyślana jest jako autorski cykl spotkań z twórcami w księgarni Skład Kulturalny Jeżyce. Dzięki nim chcemy przybliżyć poznańskiej publiczności twórców różnych temperamentów i taktyk pisarskich, przymykając oko na sztywne klasyfikacje gatunkowe. W projekcie tym chodzi o stworzenie atmosfery sprzyjającej twórczemu myśleniu, pobudzenie ciekawości literatury (naj)piękn(iejsz)ej – nawet, jeśli niełatwej – i podejmowanie prób rozumienia poezji jako niezbywalnego elementu codzienności.