Zdjęcia ze spotkania z Łucją Dudzińską

Spotkanie z Łucją Dudzińską odbyło się w ramach cyklu spotkań Poezja naStanie 23 lutego 2016.