Podróżnicze opowieści Łukasza Wierzbickiego – konkurs

PODRÓŻNICZE OPOWIEŚCI ŁUKASZA WIERZBICKIEGO
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów
na ilustrację do wybranej książki Łukasza Wierzbickiego

DRODZY MŁODZI PODRÓŻNICY, CZYTELNICY, MIŁOŚNICY RYSOWANIA I MALOWANIA!
Czy jesteście gotowi na nową przygodę? Zapraszamy Was do udziału w konkursie w plastyczną podróż z bohaterami książek ŁUKASZA WIERZBICKIEGO.

Łukasz Wierzbicki to przepełniony dobrą energią pisarz i podróżnik. Jego książki są zaproszeniem do wspaniałych podróży po różnych zakątkach świata i niesamowitych przygód, które czekają na każdego czytelnika! Autor książek dla dzieci „Afryka Kazika”, „Dziadek i Niedźwiadek”, „Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana” oraz „Machiną przez Chiny”. Ponadto redaktor książek: „Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936″ oraz „Mój chłopiec, motor i ja. Z Druskiennik do Szanghaju 1934-1936″.

Znacie dobrze bohaterów podróżniczych opowieści pana Łukasza: Kazika, który polował na słonie wspólnie z Pigmejami, kosmatego misia Wojtka – przyjaciela polskich żołnierzy, Benedykta Polaka, który wyprawił się konno do krainy Mongołów, pyskatego Kuźmę, który wszystko zawsze
wiedział najlepiej oraz… Stacha, Halinę i ich machinę.

Zapraszamy Was serdecznie do udziału w konkursie plastycznym. Spróbujcie stworzyć ilustrację, bez kopiowania! Posłuchajcie swojej wyobraźni i stwórzcie własne dzieło!

ŁUKASZ WIERZBICKI będzie Waszym gościem na tegorocznych XIII Poznańskich Spotkaniach Targowych – Książka dla Dzieci i Młodzieży. Na Targach nastąpi rozstrzygnięcie konkursu, a nagrodzone prace będzie można oglądać na specjalnej wystawie!

Organizatorzy Konkursu:
SKŁAD KULTURALNY z Poznania
GALERIA MM w Poznaniu
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE
POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK
WYDAWNICTWO BIS
WYDAWNICTWO POINTA

Łukasz Wierzbicki

PODRÓŻNICZE OPOWIEŚCI ŁUKASZA WIERZBICKIEGO
REGULAMIN KONKURSU

1. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Podróżnicze opowieści Łukasza Wierzbickiego” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie w dowolnej technice jednej oryginalnej ilustracji do wybranej książki autorstwa Łukasza Wierzbickiego.
3. Uczestnik Konkursu może nadesłać (lub złożyć bezpośrednio) tylko jedną pracę.
4. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy (nie może być przerysowana, ani wykonana szablonem).
5. Uczestniczące w Konkursie prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych uczniów:
1) klasy 1-3 Szkoły Podstawowej,
2) klasy 4-6 Szkoły Podstawowej,
3) klasy 1-3 Gimnazjum.
6. Nadesłane na Konkurs prace nie będą zwracane.
7. Każda praca musi być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:
imię i nazwisko autorki/autora, wiek, klasa, nazwa szkoły i jej adres pocztowy, telefon, adres e-mail opiekunów/szkoły/placówki zgłaszającej, imię i nazwisko opiekuna.
8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autora pracy (umieszczenie imiennych wyników konkursu na stronach internetowych organizatorów).
9. Najciekawsze, oryginalne, wykonane samodzielnie prace zostaną wyróżnione dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
10. Prace oceniać będzie powołane przez organizatorów Jury Konkursu.
11. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach: www.skladkulturalny.pl, oraz www.targiksiazki.pl. Na tych samych stronach opublikowane zostaną wyniki Konkursu. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.
12. Prace prosimy wysłać lub przynieść osobiście na adres:
Galeria MM
Skład Kulturalny
ul. Św.Marcin 24
61-805 Poznań
w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2014 (decyduje data przyjęcia)
13.Wręczenie nagród odbędzie się na specjalnej uroczystości podczas Targów Książki dla Dzieci i Młodzieży. Data i godzina uroczystości zostaną ogłoszone na stronach www wymienionych w punkcie 11 niniejszego regulaminu.

Kontakt:
Jolanta Maćkowiak-Piasecka tel. 605 252 695, e-mail: jmapias@wp.pl
SKŁAD KULTURALNY tel.500 683 092, e-mail: skladkulturalny@gmail.com