„Dziadek do orzechów”, konkurs plastyczny

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ DNI HOFFMANNOWSKICH (13-15.12.2013) SKŁAD KULTURALNY (KSIĘGARNIA POZNAŃSKA) OGŁASZA
KONKURS PLASTYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA TEMAT:
„DZIADEK DO ORZECHÓW”

REGULAMIN
I. Wykonaj w dowolnej technice pracę plastyczną, będącą OZDOBĄ CHOINKOWĄ inspirowaną postaciami z opowieści E.T.A. HOFFMANNA „DZIADEK DO ORZECHÓW”.

II. Konkurs adresowany jest do uczniów poznańskich szkół podstawowych.

III. Założenia organizacyjne:

 • 1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy,
 • 2. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić jedną pracę.
 • 3. Każda praca musi być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa szkoły i klasa, adres, kontakt telefoniczny i adres e-mail opiekunów/szkoły/placówki, imię i nazwisko opiekuna;
 • 4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 • 5. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników konkursu na stronie internetowej organizatora).
 • 6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.skladkulturalny.pl.
 • 7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronach internetowych: SKŁADU KULTURALNEGO (www.skladkulturalny.pl) i Księgarni Poznańskiej (www.ksiegarniapoznanska.pl); laureaci będą zawiadomieni telefonicznie albo e-mailem.
 • 8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

IV. Termin nadsyłania prac: Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 14.12.2013 do godziny 15:00 (decyduje data wpływu!) na jeden z podanych adresów:

SKŁAD KULTURALNY, Galeria MM, ul.Święty Marcin 24, 61-805 Poznań

lub
Księgarnia Poznańska, Centrum Handlowe M1, ul. Szwajcarska 14, 61-285 Poznań

z dopiskiem:
KONKURS PLASTYCZNY
„Ozdoba choinkowa – Dziadek do orzechów E.T.A.Hoffmanna”;

V.OCENA PRAC I NAGRODY:

 • 1. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
  - klasy I-III
  - klasy IV-VI
 • 2. Prace oceniać będzie Jury Konkursowe, składająca się m.in. z ilustratorów i autorów książek dla dzieci, powołane przez organizatorów.
 • 3. Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów.
 • 4. Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 15.12.2013 w Kinie Pałacowym zaraz po seansie filmowym (Dziadek do orzechów, reżyseria Halina Bielińska, rok produkcji 1967).
 • 5. Po zakończeniu konkursu ozdoby choinkowe będzie można oglądać na drzewku świątecznym, które stanie w lokalu Skład Kulturalny.

Organizator:
SKŁAD KULTURALNY

Współorganizatorzy:
Galeria MM
CK ZAMEK
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydawnictwo G&P
Wydawnictwo Media Rodzina
Mount Blanc

Telefony kontaktowe:
500 683 092, 605 252 601
e-mail: skladkulturalny@gmail.com

Dziadek do orzechów Media Rodziina
Dziadek do orzechów G&P