Konkurs plastyczny „Kreatywny Składzik”

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 0-6 lat oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym!

Konkurs odbywa się w 3 kategoriach tematycznych (można wziąć udział w dowolnej ilości kategorii):

Temat nr 1: Bohaterowie książek Joanny Krzyżanek – np. Cecylka Knedelek, Kura Adela. Gąska Walerka, Lamelia Szczęśliwa
Temat nr 2: Bohaterowie książek Łukasza Wierzbickiego – np. Kazik, Benedykt i Jan, Niedźwiadek
Temat nr 3: Malowanie Wakacji (pomysł dowolny)

Podstawowe wymagania:
- format pracy – A3
- samodzielne wykonanie pracy
- technika wykonania pracy – dowolna
- termin składania prac w Składzie Kulturalnym: 30.08.2013 r., godz. 16:00
(w przypadku prac przesłanych pocztą, decyduje data dotarcia listu do księgarni)
- do prac należy dołączyć kartę informacyjną z następującymi danymi – imię i nazwisko małego artysty, data urodzenia, kontakt telefoniczny i mailowy, imię i nazwisko opiekuna
- konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 0-6 lat, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas spotkań z autorami książek 31.08 (temat nr 1) i 01.09 2013 r. (temat nr 2 i 3), w ramach Kiermaszu Szkolnego POZNAŃSKIE SZKOLNIAKI (24.08-04.09.2013 r.)

Cecylka i Afryka Kazika

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

1. Założenia organizacyjne:
a) Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 0-6 lat, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
b) Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy,
c) Prace należy złożyć w Składzie Kulturalnym lub przesłać na adres: Skład Kulturalny, Galeria MM, ul. Św. Marcin 24, 61-805 Poznań. W każdej kategorii konkursu można złożyć 1 pracę.
d) Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:
- imię i nazwisko;
- data urodzenia;
- kontakt telefoniczny i adres mailowy uczestnika konkursu lub jego opiekuna;
- imię i nazwisko opiekuna;
e) Prace przekazane do konkursu nie będą zwracane.
f) Osoby przekazujące prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora).
g) Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej: www.skladkulturalny.pl
h) Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej i fanpage’u Składu Kulturalnego na Facebooku. Laureaci będą zawiadomieni telefonicznie lub mailowo.
i) Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Termin przekazania prac:
Ostatecznym terminem przekazania prac do konkursu jest 30. sierpnia, godz. 16:00.
W przypadku przesłania pracy pocztą, decyduje termin dotarcia listu do Składu Kulturalnego.
3. Ocena prac i nagrody:
a) Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych
- wiek 0-6 lat oraz uczniowie szkół podstawowych
- uczniowie gimnazjów
b) Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
c) Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów.
d) Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas spotkań z autorami książek, w ramach Kiermaszu Szkolnego POZNAŃSKIE SZKOLNIAKI (24.08-04.09.2013 r.):
Temat nr 1 – 31. sierpnia 2013 r.
Temat nr 2 i nr 3 – 1. września 2013 r.